Bekijk nu alle deals bij coolblue.nl, de beste winkel van 2022

Privacybeleid

4kbeeldscherm.nl hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van jouw gegevens als gebruikers van deze website. Om je privacy en veiligheid te waarborgen hebben we een privacybeleid opgesteld. Dit beleid is van toepassing op het gebruik van deze website www.4kbeeldscherm.nl. In ons privacybeleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens. Ook vind je op deze pagina informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

4kbeeldscherm.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst die je afneemt:

 • Voornaam / Achternaam
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4kbeelscherm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4kbeeldscherm.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om te kunnen reageren op vragen en/of opmerkingen per mail.
 • Om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) onze diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om op basis van je surfgedrag onze diensten te verbeteren. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

4kbeeldscherm.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor jou kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4kbeeldscherm.nl) tussen zit.

Hoe lang wij gegevens bewaren

4kbeeldscherm.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt bij het verzenden van onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief vragen we je toestemming om jouw persoonsgegevens te bewaren. Deze toestemming bewaren we 5 jaar. Wanneer jij je afmeld voor de nieuwsbrief verwijderen we jouw gegevens meteen. Deze bestaan dan niet meer in ons systeem. Zolang je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief worden je persoonsgegevens door ons bewaard.

Personalia

Personalia gegevens zijn gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon. Wij gebruiken deze gegevens voor het optimaliseren van 4kbeeldscherm.nl.

Personalia gegevens worden niet langer dan maximaal 38 maanden bewaard. Wij verwerken en bewaren deze gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat we al onze bezoekers de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy.

Delen van persoonsgegevens met derden

4kbeeldscherm.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4kbeeldscherm.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@4kbeeldscherm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4kbeeldscherm.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@4kbeeldscherm.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met “2-factor authentication”.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

4kbeeldscherm gebruikt noodzakelijke-, voorkeur-, statistiek- en marketing-cookies. De noodzakelijke cookies gebruiken wij alleen voor een puur technische- en beveiligingsfunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en goed is beveiligd.

De voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen te onthouden (zoals bijvoorbeeld jouw voorkeurstaal). Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op 4kbeeldscherm.nl promotionele content. Soms wordt in zulke content een pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van 4kbeeldscherm.nl gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site verminderd.

Alle informatie en details over cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.0 – december 2021]

Heb je vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact met ons opnemen.
Mailen: info@4kbeeldscherm.nl